Now showing items 1-2 of 2

  • Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy 

    Uhmann, Petr
    Predložená práce se zabývá zpusoby spolecné výroby tepla a elektriny se zamerením na proces termického zpracování biomasy. Specifikuje použitelné typy kogeneracních zarízení a jejich možnosti aplikace v jednotkách pro ...
  • Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy a odpadů 

    Uhmann, Petr
    Diplomová práce se zabývá kogenerací v jednotkách pro termické zpracování biomasy a odpadů. Teoretická část se zabývá popisem biomasy a odpadů a jejich energetickým využitím, kogenerací a výpočtovými modely parních turbín. ...