Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Uhrová, Pavlína
  Tato diplomová práce je zaměřena na prosazení firmy Vinařství Josef Uher prostřednictvím internetového trhu. Jedná se především o navržení vhodných způsobů prodeje produktů analyzované firmy pomocí internetu a také několika ...
 • Komunikační mix produktu a jeho ekonomické zhodnocení 

  Trávníčková, Lenka
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního návrhu rozšíření komunikačního mixu společnosti Vypito, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které s sebou problematika přináší. V následující ...
 • Komunikační mix vybraného produktu 

  Kelarová, Michaela
  Tématem této bakalářské práce je komunikační mix produktu UGO. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix produktu, srovnává teoretická východiska se skutečným stavem a specifikuje, které složky komunikačního mixu jsou ...
 • Návrh motivačního systému ve firmě Rio Sped, Jitka Trubačová 

  Uhrová, Pavlína
  Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodnější motivační systém ve firmě Rio Sped, Jitka Trubačová. V úvodu budou vysvětleny základní pojmy a myšlenky termínu motivace. Dále je součástí bakalářské práce analytické ...