Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh protierozních a protipovodňových opatření v k. ú. Palkovice 

    Ujházy, Adriana
    Diplomová práce se zabývá návrhem protierozních a protipovodňových opatření v katastrálním území Palkovice. Požadavek na zhotovení vzešel od obce Palkovice, kde je vzhledem k situování vesnice, podhůří Beskyd, velmi sklonitý ...
  • Studie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Jankovice 

    Ujházy, Adriana
    Tato bakalářská práce se zabývá studií kořenové čistírny odpadních vod v obci Jankovice u Holešova. Požadavek na zhotovení čistírny vzešel od obce Jankovice, která neměla do té doby vyřešené čištění jejich odpadních vod. ...