Now showing items 1-2 of 2

  • Management a řízení sportovního klubu VK Příbram 

    Ulč, Jakub
    Předmětem této práce je analýza současného stavu, zhodnocení a následné návrhy na zlepšení managementu a řízení v profesionálním volejbalovém klubu VK Příbram. V teoretické části jsou popsána východiska související s danou ...
  • Podnikatelský záměr na základě vytvořeného franchisingového konceptu 

    Ulč, Jakub
    Diplomová práce je zpracována za účelem vytvoření podnikatelského plánu na základě franchisového konceptu podnikání v oblasti zdravého životního stylu. Podnikatelský záměr vychází z analytické části práce, kde je zpracována ...