Now showing items 1-2 of 2

  • Nahrazení kovových plechů lamináty 

    Ulrich, Josef
    Bakalářská práce je zaměřena na vybraný kompozitní materiál, sklolaminát. V úvodu je popsán sklolaminát, jeho složení, vybrané technologie laminací a možnosti použití. Mechanické vlastnosti sklolaminátu a jeho výhody jsou ...
  • Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce 

    Ulrich, Josef
    Diplomová práce se zabývá optimalizací vstřikovacích parametrů při uvádění vstřikovací formy do výroby. V úvodu se nachází studie plastů, vstřikovacích forem, vstřikovacích strojů, samotných vstřikovacích parametrů a jejich ...