Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Umlaufová, Pavla
    Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení informačního systému firmy OHL ŽS, a.s. a návrh změn. Její součástí je posouzení současného stavu firmy a návrhy na zlepšení konkrétních procesů a dílčích částí informačního systému.
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Umlaufová, Pavla
    Ve své diplomové práci se zaměřuji na posouzení informačního systému firmy Atlas Copco a návrh změn. Součástí mé práce je také vyhodnocení současného stavu úrovně IS ve firmě a návrhy na zlepšení dílčích částí a vybraných procesů.