Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Matezex, s.r.o. 

    Hanáková, Lucie
    Tato diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti MATEZEX s.r.o. Cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak jsou stávající zákazníci s nabízejícími službami společnosti spokojeni. ...
  • Strategie rozvoje malého podniku 

    Unzeitigová, Petra
    Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje malého podniku, který se zabývá prodejem outdoorového a sportovního oblečení a vybavení. Součástí práce je formulace teoretických poznatků a zhodnocení současného stavu ...