Now showing items 1-16 of 16

 • Aplikace svařování třením v leteckých konstrukcích 

  Šrubař, Martin
  Slitiny hliníku řad 2XXX a 7XXX nejsou shledávány jako svařitelné s použitím tradičních metod svařování. Jsou však široce používány v leteckých a kosmických konstrukcích. Obvyklý způsob jejich spojování je pomocí nýtování. ...
 • Dynamické vlastnosti lepeno – nitovaných spojov 

  Urík, Tomáš
  Ako bolo dokázané niekoľkými autormi [napr. 1, 2] použitie kombinovanej technológie nitovania a lepenia zlepšuje statické mechanické vlastnosti nitovaných i lepených spojov. Na druhú stranu dynamické vlastnosti spojov ako ...
 • Experimentální porovnání smykových vlastností kompozitů měřených metodami ASTM 

  Ponížil, Tomáš
  Přesné určení konstitutivních smykových závislostí napětí na deformacích je základem pro pochopení chování anizotropního kompozitního materiálu. Bylo vyvinuto mnoho zkoušek smykových vlastností kompozitních materiálu. ...
 • Koncepční návrh konstrukce nového celokovového výcvikového kluzáku vycházejícího z kluzáku řady Blaník 

  Bilík, David
  Cílem diplomové práce je návrh nové celokovové konstrukce křídla kluzáku L-23 Super Blaník pro projekt L-23 NG. Práce zahrnuje výpočet obálek zatížení dle předpisu CS 22, výpočet zatížení křídla, samotný návrh konstrukce ...
 • Koncepční návrh vlečného letounu podle CS-VLA 

  Marek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem letounu určeného pro vlekání kluzáků. Na základě rešerše používaných vlečných letounů v českých aeroklubech a na základě rozboru požadavků na vlečné letouny je zpracován ...
 • Koncepční studie lehkého dvoumotorového proudového letounu 

  Smýkal, Michal
  Tématem diplomové práce je koncepční studie lehkého dvoumotorového letounu. Je provedeno srovnání současných letounů, jejich motorů, technický popis navrhovaného řešení, hmotový rozbor, výpočet aerostatických podkladů, ...
 • Návrh cvičného letounu s tandemovým uspořádáním sedadel 

  Dycka, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem kompozitní konstrukce trupu letounu VUT 001 Marabu a jeho MKP napěťově-deformační analýzou. Dále je zde řešen návrh pilotního prostoru s ohledem na základní ergonomické požadavky. Součástí ...
 • Návrh kompozitového směrového kormidla pro letoun L 410 NG 

  Sokol, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompozitní konstrukce směrového kormidla letounu L410 NG vycházející ze současné duralově-plátnové konstrukce. Podle předpisu FAR 23 a jeho oběžníků je navržen postup certifikace ...
 • Návrh kruhového motorového lože a podvěsného kontejneru pro letoun Sport Cruiser s motorem Jabiru 

  Pavelka, Martin
  Diplomová práce se zabývá dvojí problematikou; jednak motorovým ložem k motoru Jabiru 3300, a dále podvěsným kontejnerem. V obou případech je řešen konstrukční návrh, který podléhá předpisům ASTM F2245-04 LSA. Konstrukce ...
 • Návrh křidélka z kompozitních materiálů 

  Dvořák, Vlastimil
  Tato diplomová práce na téma „Návrh křidélka z kompozitních materiálů“ pojednává o technologiích výroby používaných v leteckém průmyslu. Ukazuje vhodné koncepce kompozitních konstrukcí pro křidélko letounu Aero L-159A/B a ...
 • NÁVRH KŘÍDLA PRO LETOUN KATEGORIE CS LSA 

  Madola, Ondrej
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný a technologický návrh krídla s výrazným znížením podielu manuálnej práce a počtu prípravkov pri zostavovaní dielov konštrukcie. Prvou časťou práce je objasnenie problematiky obrábania ...
 • Návrh referenčních modelů kluzáku L23 Blaník 

  Šenkýř, Miroslav
  Cieľom diplomovej práce je vytvorenie použiteľných referenčných modelov klzáku L-23 Super Blaník a ich využitie pri rámcovom návrhu technológie výroby, ktorá zlepší presnosť a zmenší prácnosť výroby. Práca v úvode opisuje ...
 • Ocasní plochy 

  Dula, Jan
  V této bakalářské práci je vytvořen přehled konstrukčních řešení a uspořádání vodorovných ocasních ploch, řešení závěsů na stabilizátoru a způsoby ovládání výškového kormidla. V úvodní části jsou stručně objasněny pojmy ...
 • Spoje kompozitních a kovových částí 

  Dolinský, Jiří
  Tato práce popisuje základní principy spojování kompozitních materiálů a také spojování kompozitních materiálů s kovovými protikusy. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodný návrh spoje mezi kovovým závěsem a nosníkem ...
 • Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů 

  Vlček, Dalibor
  Tato bakalářská práce popisuje pravidla platná pro tvorbu technické dokumentace částí vyrobených z kompozitních materiálů. V první části je stručně shrnuta charakteristika těchto materiálů. V dalších částech jsou uvedeny ...
 • Využití mikrovlnného ohřevu při vytvrzování lepidel a kompozitních materiálů 

  Wagnerová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá mikrovlnnou technologií a možností jejího využití při vytvrzování lepidel a kompozitních materiálů. První část obsahuje souhrn teoretických poznatků. Je zde popsán princip mikrovlnného ohřevu, ...