Now showing items 1-2 of 2

  • Chráněná kompenzace a kompenzační filtry 

    Urant, Tomáš
    Cílem této práce je čtenáře seznámit s teoretickým a praktickým návrhem filtračně-kompenzačního zařízení. V teoretické části je popsána problematika kompenzace jalového výkonu a filtrace vyšších harmonických složek. Jsou ...
  • Spolupráce mezi statickým měničem a sítí v ostrovním provozu 

    Urant, Tomáš
    Tato práce se zabývá vytvořením modelů netočivých zdrojů připojených k elektrizační soustavě pomocí výkonových měničů a jejich připojením pomocí filtru nebo transformátoru. Dále se práce bude zabývat studiem problematiky ...