Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt modelu malé vodní elektrárny 

    Urbánek, Jaroslav
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí malé vodní elektrárny pro laboratorní účely. Prvním krokem je vypočítání potřebných parametrů pro vytvoření 2D modelu Bánkiho turbíny. Další částí je návrh či výběr jednotlivých ...
  • Výpočet a návrh elektrického podlahového topení dle ČSN 

    Urbánek, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektrického podlahového vytápění, jednotlivými typy topných prvků jako jsou topné kabely, topné rohože a topné fólie. Další část obsahuje prvky, které jsou důležité při realizaci ...