Now showing items 1-5 of 5

 • Dekontaminace osob ve zdravotnických zařízeních při CBR událostech 

  Magulová, Eva
  Cílem této bakalářské práce je snaha podat nový náhled na možnost dekontaminace ve zdravotnických zařízeních. V první části jsou stručně vysvětlena klíčová slova. V druhé části je stručný náhled na sarinový útok v Tokijském ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou komprese obrazu pomocí vlnkové transformace. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři informace o problematice komprese obrazu, představuje nejznámější současné postupy a detailněji ...
 • Polypropylene Nanocomposite Filled with Spinel Ferrite NiFe2O4 Nanoparticles and In-Situ Thermally-Reduced Graphene Oxide for Electromagnetic Interference Shielding Application 

  Yadav, Raghvendra Singh; Kuřitka, Ivo; Vilčáková, Jarmila; Machovský, Michal; Škoda, David; Urbánek, Pavel; Masař, Milan; Gořalik, Milan; Urbánek, Michal; Kalina, Lukáš; Havlica, Jaromír (MDPI, 2019-04-16)
  Herein, we presented electromagnetic interference shielding characteristics of NiFe2O4 nanoparticlesin-situ thermally-reduced graphene oxide (RGO)polypropylene nanocomposites with the variation of reduced graphene oxide ...
 • Srovnání videokodeků 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou videokodeků a jejich srovnáním. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři základní informace o problematice kódování a dekódování videa, dále přibližuje jednotlivé kodeky a problematiku ...
 • Zdravotnická záchranná služba jako významná součást IZS 

  Novotná, Martina
  Mimořádná událost může být způsobena škodlivým působením přírodních sil a jevů vyvolaných činností člověka. Pro řešení situací ohrožujících zdraví a majetek občanů byl vytvořen integrovaný záchranný systém, který je ...