Now showing items 1-3 of 3

 • Administrativní a výzkumná pracoviště Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Urbánková, Eva
  Diplomová práce řeší objekty vstupní zóny na pozemcích firmy Wanemi, a.s. Předdiplomní projekt řešil urbanistickou situaci a zelenou zónu – vstupní prostor. Diplomní práce navazuje s řešením administrativní budovy a ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Urbánková, Eva
  Návrh přistupuje k samotné zahradě s potřebnou pokorou a úctou, ctí historická hlediska a znovu se snaží obnovit potlačený princip zahrady – osovou symetrii. Podstatou návrhu je návštěvníka přivést do předpolí, kde se může ...
 • Zdravý životní styl jako příležitost prevence onemocnění 

  Dobešová, Monika
  Hlavním cílem bakalářské práce je analýza zdraví a životního stylu vysokoškolských studentů v Brně formou dotazníkového šetření a návrh plánu zdravého životního stylu s jeho ekonomickým vyhodnocením pro jedince. Dílčím ...