Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Urbánková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku s využitím jednotlivých metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické části je na základě rozboru účetních výkazů společnosti provedena analýza ...
 • Podnikatelský plán 

  Urbánková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru na založení malé ekofarmy, kde by se ze začátku převážně pěstovala zelenina a ovoce a následně by se tyto plodiny prodávaly spotřebitelům. Teoretická část ...
 • Problematika úpadku společností 

  Urbánková, Michaela
 • Studie proveditelnosti výstavby rezidenčního bydlení v Brně a jeho okolí 

  Urbánková, Michaela
  Cílem práce je analyzovat trh s rezidenčními nemovitostmi v oblasti Brna a jeho okolí. Posouzení vlivů a faktorů ovlivňující vnější a vnitřní okolí rezidenčního bydlení ve městě Brně a okolí a jejich vzájemných souvislostí. ...