Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpustnost polypropylenu v uhlovodíkových rozpouštědlech 

    Urbánková, Radka
    Polypropylen, velkoobjemově vyráběný polyolefin, disponuje vynikajícími užitnými vlastnostmi, ekologickou nezávadností, snadnou recyklovatelností a zpracovatelností různými technologickými postupy. Klíčovými strukturními ...
  • Vývoj metody termoporozimetrie polymerních prášků 

    Urbánková, Radka
    Termoporozimetrie je metoda založená na depresi teplot tání a krystalizace a je vhodná ke stanovení velikosti malých pórů. Teplotní posun byl stanoven pomocí diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). Vývoj metody byl ...