Now showing items 1-2 of 2

  • Využití nástrojů interního marketingu pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců 

    Urbánková, Simona
    Diplomová práce se zaměřuje na problematiku uplatnění interního marketingu v podnikové praxi konkrétní společnosti, a to v oblasti zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Důležitým prvkem je analýza současného stavu firemního ...
  • Výzkum spokojenosti zákazníků 

    Urbánková, Simona
    Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti BORS Břeclav a.s. Teoretická část práce je věnována k vymezení hlavních marketingových pojmů a marketingovému výzkumu. Praktická část ...