Now showing items 1-7 of 7

 • Komunikační strategie pro firmu Ježek 

  Urban, Jan
  Předmětem diplomové práce „Komunikační mix konkrétního podniku“ je analýza současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku a návrh nového. Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
 • Návrh databáze pro firmu Znakom s.r.o. 

  Urban, Jan
  Moje práce se zabývá návrhem relační databáze zakázek pro firmu Znakom s.r.o. v programu MS Access.
 • Nové metody výroby vnějších a vnitřních rotačních tvarových ploch. 

  Urban, Jan
  Tato rešeršní práce obsahuje přehled některých metod výroby vnějších a vnitřních rotačních tvarových ploch jako jsou soustružení, broušení, honování, superfinišování, lapování, vrtání, vyhrubování a vystružování. Porovnání ...
 • Realizace laserové technologie 

  Urban, Jan
  Cílem diplomové práce je popsat nahrazení drátového řezání laserovým řezáním při vyřezávání břitových destiček z tvrdých materiálů. Popis stávajícího stavu ve firmě Vydona, výběrové řízení a volbu laseru a dále pak nutnost ...
 • Studie distribuční logistiky společnosti K-BREWERY TRADE 

  Navrátil, Ondřej
  V mé bakalářské práci je předmětem studie distribuční logistiky K Brewery. Práce je rozdělena na tři části, a to teoretickou část, analýzu a návrh řešení. První část práce je zaměřena na teorii klasifikaci dopravy, dopravní ...
 • Studie typových řad lesních vyvážecích strojů 

  Urban, Jan
  Tato práce rešeršního typu se zabývá přehledem současného stavu v oblasti lesních vyvážecích strojů. Rozbor bude zaměřen na konstrukční uspořádání strojů, technické a provozní parametry strojů tuzemských a zahraničních výrobců
 • Systém managementu kvality v malé organizaci 

  Urban, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá systémem managementu kvality malé stavební firmy. Cílem je analyzovat stávající základní systém a navrhnout konkrétní opatření vedoucí k souladu se standardní specifikací ČSN EN ISO 9001:2009. ...