Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh a implementace hardware a software pro řízení horizontální vyvrtávačky (WHN-13 CNC) na bázi řídícího systému Sinumeric (Siemens). 

  Zerzánek, Pavel
  V první části této bakalářské práce je popsán vlastní stroj a jeho obslužné funkce. Následuje návrh hardware vybavení a specifikace prvků pro ovládání a řízení stroje, včetně jejich základního popisu (řízení otáček vřetena, ...
 • Návrh eCommerce portálu společnosti ARKOV 

  Urban, Jiří
  Cílem této práce je doporučit a navrhnout systém, který zefektivní internetovou komunikaci mezi zákazníkem a firmou. Konkrétně se práce bude zabývat zhodnocením možností vytvoření nového e-Commerce portálu firmy a jeho ...
 • Návrh optimalizace logistických procesů společnosti ARKOV 

  Urban, Jiří
  Cílem diplomové práce je navrhnout optimalizaci současných logistických procesů, s využitím moderních informačních technologií. Konkrétně se práce bude zabývat návrhem nástroje pro klasifikaci zásob, zhodnocením možností ...
 • Předpjatý most číslo 202 na rychlostní komunikaci R2 na Slovensku 

  Janek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu číslo 202 na rychlostní komunikaci R2 na Slovensku přes silnici I/50 mezi městy Trenčín a Bánovce nad Bebravou a přes železniční trať č. 130 mezi městy Trenčín a Chynorany. ...
 • Rám přívěsu Pillar pro přepravu betonových sloupů 

  Urban, Jiří
  Cílem této diplomové práce je rozbor konstrukce zařízení pro převoz betonových sloupů Pillar. Hlavní zkoumanou částí je rámová konstrukce. K výpočtu zátěžových stavů je použit systém počítačové dynamiky těles, kde je ...
 • Samonasávací čerpadlo 

  Urban, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na samonasávací čerpací soustrojí 25 – OVE Sigma pumpy Hranice s.r.o., pro jehož funkci je nepostradatelný ejektor umístěný v tělese tohoto soustrojí. Na základě výsledků měření jsou pomocí ...
 • Studie typových řad rypadel nad 10 tun 

  Urban, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je rozbor zabývající se přehledem současných stavebních mobilních strojů – rypadel, který obsahuje technické, provozní a ekonomické parametry typových rypadel hmotnosti od 10 do 20 tun, a to ...
 • Vozy specifikace WRC 

  Urban, Jiří
  V této bakalářské práci jsou uvedeny a stručně popsány nejdůležitější funkční části sportovního vozu specifikace WRC z hlediska konstrukčních řešení, zvláštností a odlišností od sériově vyráběného automobilu. Ten je primárně ...