Now showing items 1-4 of 4

 • Helium Cryostat for Experimental Study of Natural Turbulent Convection 

  Urban, Pavel
  V disertační práci je popsán heliový kryostat s experimentální válcovou konvekční celou pro studium proudění při přirozené konvekci za velmi vysokých Rayleigho čísel Ra (až do řádu 10^15) a Nusseltových čísel Nu (až do ...
 • Návrh držáku vzorků s elektrickými kontakty pro UHV SEM/SPM 

  Krutil, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem držáku vzorku s elektrickými kontakty pro UHV SEM/SMP mikroskop, který bude pracovat za nízkých teplot (20 K – 300 K). Nově navržený držák vzorku je vybaven deseti odpruženými kontakty pro elektrické ...
 • Podnikatelský plán pro založení nutriční poradny 

  Urban, Pavel
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nutriční poradny ve městě Olomouc. V první části jsou vypracována teoretická východiska pro podnikatelský plán a následně se práce věnuje analýzám a ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Urban, Pavel
  Hlavní téma této bakalářské práce je zpracování návrhu průběhu zakázky podnikem k maximální spokojenosti se zaměřením na dodací termíny, jakost a náklady. Konkrétně v podniku Cimbria HMD, s.r.o. Litomyšl, který se zabývá ...