Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv UV záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u buku lesního 

    Cigánková, Michaela
    Tato bakalářská práce se zabývá vlivem UV-B záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco v listech buku lesního (Fagus sylvatica). Rostliny byly kultivovány v režimu normální (UV), snížené (UV-) a zvýšené (UV+) UV-B radiace, ...