Now showing items 1-20 of 74

 • Analýza a návrh pokročilých filtrů pro mikrovlnné aplikace 

  Čáslavský, Jan
  Semestrální projekt shrnuje metodiku návrhu mikropáskových filtrů. V práci jsou popisovány hlavní úkony při návrhu mikropáskových filtrů, jako je použití vhodné aproximace přenosové funkce filtru a vhodná reprezentace ...
 • Anténní předzesilovač pro měření EMI 

  Sedlák, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového předzesilovače pracujícího ve frekvenčním pásmu od 30 MHz do 1 GHz, využitelného při měření a testování elektromagnetické interference ve zkušebnách elektromagnetické ...
 • Automatizované měření charakteristik analogových funkčních bloků 

  Pšeno, Daniel
  Ciežom tejto bakalárskej práce bol návrh a realizácia laboratórneho prípravku s riadenými zdrojmi a vytvorenie ov ládacieho programu vo vývojovom prostredí VEE od firmy Agilent. Prípravok má obsahovať všetky štyri typy ...
 • Družicový přijímač s integrovaným anténním tunerem 

  Matoušek, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem přijímače s integrovaným anténním tunerem pracujícím na kmitočtu 28 MHz, u kterého je kladen důraz na jednoduchost a nízkou spotřebu. Přijímač je přizpůsoben pro SSB modulaci. Velkou nevýhodou ...
 • Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz 

  Burda, Miroslav
  Tento projekt se zabývá návrhem elektronického ladění a automatizovaného přizpůsobení magnetických, smyčkových antén, pracujících v oblasti krátkých vln. Celá práce je rozdělena do tří částí (ladící, přizpůsobovací a ...
 • Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz 

  Burda, Miroslav
  Tento projekt se zabývá návrhem elektronického ladění a automatizovaného přizpůsobení magnetických, smyčkových antén, pracujících v oblasti krátkých vln. Celá práce je rozdělena do tří částí (ladící, přizpůsobovací a ...
 • Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz 

  Svoboda, Luděk
  Cílem této bakalářské práce byla realizace ladícího systému s kompletním softwarovým vybavením, dále ověření funkčnosti systému a parametrů antény. Celý systém byl rozdělen na části ladící, řídící. V první části je realizována ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144 MHz 

  Bohátka, Jan
  V práci je popsán systém APRS, který se používá k posílání a příjímání textových zpráv. Zprávy jsou přenášeny na frekvenci 144 MHz pomocí modulace AFSK. APRS komunikuje pomocí protokolu AX.25, který vysílá a přijímá zprávy ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz 

  Sabol, Martin
  Tato práce se zabývá rozborem protokolu automatického pozičního systému APRS pro účely telemetrie. Je rozebrána struktura nejdůležitějších rámců a jejich použití. Věnuje se zpracování GPS dat a jejich následné modulaci na ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz 

  Bohátka, Jan
  V práci je popsán systém APRS, který se používá k posílání a příjímání textových zpráv. Zprávy jsou přenášeny na frekvenci 144 MHz pomocí modulace AFSK. APRS komunikuje pomocí protokolu AX.25, který vysílá a přijímá zprávy ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 435 MHz 

  Klíma, Martin
  FM vysílač APRS telemetrických dat je zařízení schopné sbírat telemetrická data z prostředí, ve kterém se nachází, a prostřednictvím radiového kanálu je vyslat uživateli. Je schopno tvořit datové rámce, které umožní ...
 • High Efficiency Classes of RF Amplifiers 

  Herceg, Erik; Urbanec, Tomáš (International Science and Engineering Society, 2018-02-28)
  This article is dealing with high efficiency RF amplifiers in modern classes F, E and J. The first part is focused on basic function, main parameters and the output matching topologies of the mentioned classes. Output ...
 • Implementation of the equivalent temperature measurement system as a part of the vehicle Heating, ventilation and Air-conditioning unit 

  Fišer, Jan; Povalač, Aleš; Urbanec, Tomáš; Pokorný, Jan; Fojtlín, Miloš (BioMed Central, 2015-06-29)
  Thermal comfort evaluation based on the Comfort zone diagram is relatively new and promising method [1] developed by Hkan O. Nilsson [2]. The method was developed mainly for non uniform indoor environments [3] such as ...
 • Koaxiální sondy pro měření permitivity materiálů 

  Hub, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření komplexní permitivity dielektrik pomocí koaxiální sondy s otevřeným koncem ve frekvenčním rozsahu 300 MHz až 3 GHz. Je to neinvazivní metoda měření, která může najít ...
 • Koincidenční detektor FM - laboratorní přípravek 

  Mlčoch, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou kmitočtové demodulace, návrhem, simulací a konstrukcí koincidenčního demodulátoru. Kapitola 1 uvádí základní vlastnosti kmitočtově modulovaných signálů, potřebnou šířkou pásma pro přenos ...
 • Koncový stupeň širokopásmového zesilovače 5kHz - 1,5 GHz 

  Galajda, Jan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku návrhu koncové části širokopásmového zesilovače, který má sloužit jako náhrada za již nevyhovující zesilovač pracující v pásmu 5 KHz – 1,5 GHz. V úvodní části je vysvětlena potřebná ...
 • LC oscilátory - laboratorní úloha pro předmět BVMT 

  Červinka, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o LC oscilátorech. Popisuje základní princip a činnost oscilátorů. Seznamuje nás s jednotlivými druhy těchto oscilátorů, jejich schématy a principem. Práce se zabývá dvoubodovými, tříbodovými, ...
 • LNA pro přijímač APT signálů 

  Žúrek, Dan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou možností realizace a optimalizace LNA, tedy nízkošumového zesilovače, pro příjem APT signálů z NOAA družic v kmitočtovém pásmu 137MHz – 138MHz. První část práce se zaměřuje ...
 • Měření na vektorovém obvodovém analyzátoru 

  Lapčík, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na použití vektorového obvodového analyzátoru pro měření činitele odrazu, přenosu a rozptylových parametrů. V práci jsou popsány hlavní části vektorového obvodového analyzátoru a princip ...