Now showing items 1-2 of 2

  • Hyaluronan jako prostředek cílené distribuce léčiv 

    Ureš, Tomáš
    Hyaluronová kyselina (HA) je lineární polysacharid sloţený z disacharidových jednotek N-acetyl-D-glukosaminu a glukuronové kyseliny. Hyaluronan se vyskytuje ve většině tělních tekutin a tkáních. Rakovinné buňky v přemíře ...
  • Vliv hyaluronanu na transdermální penetraci vybraných léčivých látek 

    Ureš, Tomáš
    Tato práce se zabývá prostupem látek ze skupiny nesteroidních antiflogistik přes biologickou membránu v kombinaci s použitím hyaluronanu. Hyaluronová kyselina (HYA) je lineární polysacharid složený z disacharidových jednotek ...