Now showing items 1-2 of 2

  • Měřicí uzel s rozhraním IEEE 802.11 

    Usnul, Jan
    Tato práce hodnotí použití standardu IEEE 802.11 v oboru automatizace, přesměji v měřicí technice. Měří a hodnotí dostupný čip CC3200 od firmy Texas Instruments, který je vytvořen jako multiprocesorová jednotka s integrovaným ...
  • Univerzální platforma pro měření inerciálních a tlakových senzorů 

    Usnul, Jan
    Práce se zabývá vývojem softwaru, pro embedded zařízení a řídicí počítač, který je schopen provádět automatické měřicí testy na inerciálních a tlakových sensorech. Software je vytvářen jak pro řídicí část (platforma Windows), ...