Now showing items 1-20 of 30

 • Administrativní budova 

  Vozáková, Helena
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy banky s podzemním parkováním a dvěma byty. Objekt je situován v Novém Jičíně. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Suterén slouží jako parkoviště a ...
 • Dům s pečovatelskou službou 

  Janda, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je zpracování prováděcí projektové dokumentace novostavby domu s pečovatelskou službou v městské části Brno – Komín na místo stávajících garáží. Součástí je studie včetně přidruženého ...
 • Fotbalový klub 

  Niedoba, Andrzej
  Projekt řeší novostavbu fotbalového klubu s jednou vytovou jednotkou v 2. NP a posilovnou, která je zpřístupněná pro veřejnost. Objekt má plochou střechu. Jedná se o zděný objekt s kontaktním zateplovacím systémem. Součástí ...
 • Knihovna Nymburk 

  Hrbáček, Adam
  Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu, občanské stavby Knihovny Nymburk. Vypracovány byly textové zprávy, stavební výkresy, statický návrh vybraných stropních konstrukcí, ...
 • Knihovnické informační centrum 

  Boreš, Jiří
  Diplomová práce „Knihovnické informační centrum“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Navržený objekt je řešen jako čtyřpodlažní budova tvaru ...
 • Komerční objekt 

  Krejčová, Dita
  Cílem této práce je vytvoření projektové dokumentace komerčního objektu. Dům je umístěn na okraji města Brno. Tento třípodlažní částečně podsklepený objekt má členitý půdorys a je zastřešen plochou střechou. Objekt bude ...
 • Motel 

  Beranová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ...
 • Obecní úřad 

  Stejskal, Vojtěch
  Projekt řeší novostavbu administrativní budovy, která bude sloužit jako obecní úřad v Postřelmově. Budova je navržena jako zděná konstrukce se stropní konstrukcí z předepjatých panelů Spiroll. Budova je částečně podsklepená ...
 • Penzion 

  Kadlec, Tomáš
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci penzionu pro veřejné ubytování a stravování. Penzion se skládá ze dvou objektů – restaurace, ubytování. Objekt restaurace je navržen pro 66 hostů. Součástí objektu je byt ...
 • Penzion 

  Mach, Stanislav
  Diplomová práce řeší stavbu penzionu, který se nachází na ulici Vídeňská v Mikulově. Objekt má tři nadzemní podlaží a je založen na základových pasech. Zastřešení penzionu je řešeno valbovou mansardovou střechou. Stavební ...
 • Penzion 

  Pálka, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je projekt pro provádění stavby Penzionu s restaurací a wellness, umístěném na jižní Moravě v obci Zaječí. Objekt je řešen jako dvojpodlažní podsklepený s částečným zapuštěním 1. podzemního podlaží ...
 • Penzion pro seniory 

  Doležal, Petr
  V diplomové práci je řešena novostavba penzionu pro seniory. Tato diplomová práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém pozemku. Penzion má ...
 • Penzion pro seniory 

  Juríková, Veronika
  V diplomové práci je řešena novostavba penzionu pro seniory. Tato diplomová práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém pozemku. Penzion má ...
 • Penzion pro seniory 

  Stejskalová, Markéta
  Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt řeší novostavbu penzionu pro seniory. Penzion se nachází ve městě Kutná Hora ve Středočeském kraji. Objekt je určen pro bydlení 34 lidí ...
 • Penzion pro seniory 

  Homola, Jan
  V této diplomové práci je řešena projektová dokumentace k provedení penzionu pro seniory. Pozemek se nachází v obci Kozlany. Penzion slouží dlouhodobému ubytování 30 osob. Stavba má jedno podzemní a tři nadzemní patra. ...
 • Polyfunkční objekt 

  Zářecký, Jan
  Tato diplomová práce je zpracována na samostatně stojící polyfunkční dům. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet. Objekt je zastřešen plochou střechou. V návrhu je kladen důraz na celkový soulad ...
 • Polyfunkční objekt 

  Šabatková, Aneta
  Ve své diplomové práci jsem navrhovala novostavbu polyfunkčního objektu. Bude nacházet ve městě Znojmě na parcele číslo 2092/18. Objekt je navržen ze systému Heluz a má čtyři nadzemní podlaží a plochou střechu. První patro ...
 • Polyfunkční objekt 

  Doležal, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace provádění stavby polyfunkčního domu. Objekt je samostatně stojící, má tři nadzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je zděný. Střecha objektu je plochá a ...
 • Polyfunkční objekt 

  Matoušek, Radek
  Projekt zpracovává návrh polyfunkčního domu – sportovního centra pro sportovní využití. Polyfunkční dům je situován ve městě Česká Skalice a jeho kapacita je asi 140 lidí. V budově jsou tyto prostory: 2 squashová hřiště, ...
 • Polyfunkční objekt 

  Zogata, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Polyfunkční objekt“ dle náležitostí příslušných norem a předpisů. Novostavba se nachází na parcele č. 2636/5 v rovinatém terénu v ...