Now showing items 1-2 of 2

  • Nové trendy dělení materiálu 

    Uttendorfská, Magdalena
    Práce je zaměřená na vytvoření přehledu moderních metod dělení polotovarů v oblasti technologie tváření. První část práce pojednává o konvenčních technologiích dělení materiálu, ke kterým patří upichování, stříhání, lámání, ...
  • Výroba podložky technologií přesného stříhání 

    Uttendorfská, Magdalena
    Diplomová práce se zabývá řešením technologie výroby podložky, která je součástí brzdového mechanismu automobilů. Podložka bude vyráběna z materiálu S460MC a plánovaná výrobní dávka činí 800 000 kusů za rok. Takové množství, ...