Now showing items 1-5 of 5

 • Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu 

  Dobšáková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá přestavbou vodního mlýna Cacovice. V první části popisuje historii vodních pohonů a historii Cacovického mlýna. V druhé části se zabývá malými vodními elektrárnami, jejich funkcí a rozdělením. ...
 • Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku 

  Uttendorfský, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o koncentraci vzduchu ve vodě. Hlavní koncepce vychází z Henryho zákona o rozpouštění plynů v kapalinách v závislosti na tlaku. Je zde uvedeno jeho základní odvození, faktory ovlivňující ...
 • Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku 

  Uttendorfský, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o závislosti soucinitele prestupu tepla na míre koncentrace vzduchu ve vode. Hlavní myšlenka vychází z rozpustnosti plynu v kapalinách v závislosti na tlaku, Henryho zákona, z Newtonova zákona ...
 • Studie membránového čerpadla s lineárním motorem 

  Čejka, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh membránového čerpadla s lineárním motorem. Toto čerpadlo by mělo být použito v lékařství pro čerpání krve nebo jako náhrada srdce. V prvních bodech práce jsou uvedena základní ...
 • Studie pístového čerpadla s lineárním motorem 

  Jáchym, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá studií a konstrukcí pístového čerpadla s lineárním motorem, jenž je možno využít v lékařství pro čerpání krve. Teoretická část obsahuje přehled současně používaných náhrad a podpor srdce, ...