Now showing items 1-3 of 3

 • Design And Experimental Verification Of Mesh Type Radio Network For Nonlicensed Band 

  Váňa, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  With growing penetration of Internet, people are trying to find new ways of how to use it for better comfort of themselves. One of the new ways of using the Internet are IoT technologies, which are connecting our cars, our ...
 • Kybernetické prostředí pro systémy typu ICS/SCADA 

  Váňa, Martin
  Tato práce se věnuje problematice kybernetického prostředí pro systémy typu ICS/SCADA. První, kratší část je zaměřena na obecné představení ICS/SCADA systémů a~jejich fungování. Je zde rozebrán jejich komunikační model a ...
 • Návrh a ověření rádiové sítě typu MESH pro bez licenční pásmo 

  Váňa, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu MESH sítě pod technologií IQRF. V úvodní části jsou rozebrány základní techniky radiového přenosu, na které navazují technologie zde používané. Druhá kapitola je věnována ...