Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Váňová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum spokojenosti zákazníků. Poskytuje teoretické poznatky týkající se oblasti marketingového výzkumu včetně jejich praktické aplikace v konkrétním podniku a prezentuje ...
 • Profesionální image lékárníka a jeho vliv na spokojenost zákazníků 

  Váňová, Kateřina
  Cílem předkládané bakalářské práce je uvést základní principy formování image profesionálního pracovníka a podat obraz o tom, jaký má vliv na úspěšnost podnikání a na zákazníky. Zaměřuje se na identifikaci osobnostního ...