Now showing items 1-4 of 4

 • Elektrotechnická výzbroj elektrických dopravních strojních zařízení 

  Václavík, Lukáš
  Jedná se o rešeršní práci zkoumající současné trendy v elektro mobilitě. Zaměřuje se především na různé druhy uspořádání pohonných prvků a zdrojů energie, další část se soustředí na samotné elektromotory a akumulátory, ...
 • Návrh investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Václavík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou evropských akciových společností farmaceutického sektoru za účelem rozšíření investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů. Vybrané společnosti jsou ...
 • Studie strojů pro letní údržbu asfaltových komunikací 

  Václavík, Lukáš
  Tato bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se stroji pro letní údržbu komunikací. Je rozdělena od tří částí – dopravní značky; kropící vozy, zametací vozy a zametače; vysprávkové vozy a mobilní frézy. Práce obsahuje ...
 • Úvěrování podnikatele vybranými bankovními a nebankovními institucemi 

  Václavík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním možností úvěrování podnikatelského subjektu podnikatelským úvěrem u vybraných bankovních a nebankovních institucí. Jednotlivé možnosti jsou mezi sebou porovnány na základě analýzy ...