Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Václavek, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti AGRO družstvo vlastníků Puklice k 1. lednu 2016. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou definovány cíle práce. Druhá část obsahuje teoretická východiska ...
  • Zhodnocení hospodaření obce 

    Václavek, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodaření obce Puklice v letech 2010 až 2014. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je vymezen problém a cíle práce. Druhá část obsahuje teoretická východiska práce. Ve ...