Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zavedení procesu Competitive Intelligence do vybrané společnosti 

    Václavková, Eliška
    Náplní této diplomové práce je představení procesu Competitive Intelligence a vytvoření návrhu na jeho zavedení do vybrané společnosti. První část práce tedy obsahuje teoretický rámec dané problematiky, následně je popsána ...
  • Ochrana osobních údajů ve společnosti 

    Václavková, Eliška
    Tato práce se zaměřuje na popis ochrany osobních údajů ve firmě. Obsahuje vysvětlení pojmů spojených s ochranou osobních údajů a následný návrh metodiky ochrany osobních údajů ve společnosti. První část práce specifikuje ...