Now showing items 1-2 of 2

  • Externí financování výstavby výrobní haly 

    Vágner, David
    Diplomová práce se zabývá problematikou externího financování společnosti LAZAM CZ s. r. o. První, teoretická, část obsahuje obecné pojednání o možnostech externího financování společnosti, převážně prostřednictvím čerpání ...
  • Marketingový mix společnosti LAZAM CZ s.r.o 

    Vágner, David
    Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového mixu společnosti LAZAM CZ, s. r. o. První, teoretická, část obsahuje vysvětlení pojmů a problematiky marketingu, marketingového mixu samotného a následně použitých ...