Now showing items 1-18 of 18

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dohnalová, Martina
  Zadáním práce bylo vytvořit objekt ve městě Valašské Meziříčí. V současnosti se na parcela nachází na parkovišti. Při návrhu bylo nutné tyto parkovací místa zachovat. Na území tak vznik nový čtyřpodlažní polyfunkční dům z ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Mikulková, Veronika
  Pro řešené území byla zvolena funkce městské knihovny, která v současnosti sídlí v nevyhovujících prostorách, a bytový dům. Budovy svými hmotami dotváří dosud chybějící uliční čáru a reagují na ulice Sokolskou a Poláškovu, ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Britanová, Eva
  Pozemek představuje spojení dvou odlišných prostředí. Je to historické centrum města a zástavba panelových domů. Pozemek lemují z obou stran komunikace pro motorová vozidla. Koncept pracuje se dvěma budovami a ulicí pro ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Cyrnerová, Jana
  Urbanistické řešení vycházelo ze základního kompozičního předpokladu, kterým bylo doplnění prostorové a funkční skladby části městského bloku. Při hledání konceptu pro urbanistický návrh byl brán zřetel na měřítko města, ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dumková, Tamara
  Tři navržené objekty tvoří dvě veřejná prostranství. Tato veřejná prostranství jsou vůči sobě výškově posunuta. Budovy navazují na stávající zástavbu a terénní podmínky.
 • Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie 

  Veselý, Adam
  Zadání diplomové práce bylo navrhnout budovu pro brněnskou filharmonii. Brněnská filharmonie doposud sídlí v Besedním domě, který pro tento účel nevyhovuje. Místo pro návrh nové budovy brněnské filharmonie byla zvolena ...
 • Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie 

  Šobich, Vladimír
  Stavba novej budovy filharmónie je dlhoročným brnianskym snom o koncertnej sále na úrovni porovnateľnej so špičkovými svetovými sieňami. Kde by mala nová budova filharmónie stáť bola jednou zo základných otázok zadania. ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Hotař, Pavel
  Dům vytváří nároží a tím důstojně zakončuje ulici Milady Horákové a Koliště. Zároveň dům reaguje na významnou trasu Lužánky-třída Kapitána Jaroše, a zakončuje ji náměstím se solitérním stromem. Samotný objekt je funkče ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Gerhard, Vít
  Zpracovaný projekt řeší návrh nové zástavby v Brně na nároží ulic Kolišě a Milady Horákové. Předmětem návrhu je Galerie architektury a designu pod pracovním názvem laborARTory. Funkční rozdělení domu je předmětem zadání s ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Hamrník, Ondřej
  tři hmoty, tvoří celek, mezi nimi malý dvorek, tři vstupy, různá patra, v parteru kavárna, nahoře galerka, velká černá kostka uvnitř skeletu, atika podrží člověka na dvorku, velké antré, spojuje parter, parter spojený, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Koláčná, Markéta
  Návrh polyfunkčního objektu zohledňuje umístění staveniště ve vztahu k městskému jádru Přerova a řece Bečvě. Tvarově objekt reaguje na orientaci ke světovým stranám a hodnotným výhledům, zejména se pak snaží navázat na ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Šipulová, Janica
  Místo na nábřeží je ve výrazném spojení s nábřežím, řekou a historickou částí Přerova. budova se zcela orientuje k těmto bodum.
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Obršál, Norbert
  Návrh zastavuje nárožní proluku inverzním rohem s veřejným prostorem - náměstím. Náměstí je centrum místní zástavby a tvoří předprostor divadlu Radost. Navržený soubor domu je městotvorný. Do náměstí jsou orientovány ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kvaššay, Lukáš
  Zadaná nárožná parcela sa nachádza na okraji centra mesta Brna na križovatke ulíc Stará a Bratislavská. Stavebný pozemok má výmeru 3402 m2. Navrhnuté riešenie reaguje na urbanistické súvislosti, pešie trasy a potreby mesta. ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Matoušek, Jaroslav
  Projekt nové zástavby na nároží ulic Bratislavská a Stará vytváří kompaktní objem s několika funkcemi. Navazuje na okolní blokovou zástavbu, kdy je výrazně oddělen veřejný a soukromý prostor. Stavba je rozčleněna do několika ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Stehlík, Michal
  Nová radnice pro městskou část Brno sever. Centrálně umístěná solitérní budova radnice v parku se smíšeným využitím. Radnice, knihovna, art center s komerčním parterem.
 • Radnice Brno – Sever 

  Kaděra, Petr
  Diplomová práce se zabývá novou radnicí pro městskou část Brno-sever. Návrh budovy je koncipován jako průnik dvou elementárních těles, čemuž odpovídá dispoziční provoz rozdělený na část státní správy a samosprávy. Interiéru ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Křivinková, Tereza
  Urbanistické řešení zástavby v areálu bývalých Jaselských kasáren v Brně vychází ze snahy o vytvoření město tvorné struktury, která bude zároveň propustná a umožní volný pohyb obyvatel územím. Lokalita má výborné napojení ...