Now showing items 1-10 of 10

 • Administrativní a výzkumná pracoviště Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Urbánková, Eva
  Diplomová práce řeší objekty vstupní zóny na pozemcích firmy Wanemi, a.s. Předdiplomní projekt řešil urbanistickou situaci a zelenou zónu – vstupní prostor. Diplomní práce navazuje s řešením administrativní budovy a ...
 • EXPANZE MĚSTA - NOVÁ ČÁST MĚSTA VYŠKOV 

  Kulichová, Alica
  Táto práca je venovaná individuálnemu bývaniu v lese. Keďže vymenovať druhy, alebo modely domov vhodných pre les je vec subjektívna, hľadala som inšpirácie a paralely v jednotlivých prvkoch lesa. Tak vznikli Tri vily v ...
 • Objekty administrativy a vybavenosti Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Šťasta, Jiří
  Záměrem práce bylo vytvoření objektů vstupní zóny v továrním areálu v Zábřehu, které se skládají z administrativní budovy a vybavení.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kalousek, Jaroslav
  Cílem mého návrhu bylo navrhnout funkční a harmonický celek jako doplněk k již stávajícím objektům tak, aby je vhodně doplnil, ale zároveň působil moderně. Nová dostavba dvou domečků vychází z obrazu původně dvou domečků ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Soukalová, Petra
  Práce se zabývá návrhem řešení předpolí Květné zahrady v Kroměříži, která je součástí dědictví UNESCO. V minulosti měla tato část funkci okrasnou a hospodářskou. Dnes je ve špatném stavu a nevyužita. Obsahem práce je ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Martináková, Petra
  REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽÍ Květná zahrada, která byla roku 1998 společně se zámkem a Podzámecku zahradou zapsána na listinu národního kulturního dědictví UNESCO vznikla ve 2.pol. 17.stol. Má dvě hlavní ...
 • Správní budova Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Martináková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy společnosti Wanemi a.s. v Zábřehu na Moravě. Záměrem společnosti je v Zábřehu vybudovat ekologickou papírnu. Administrativní budova je umístěna ve vstupní „zelené“ ...
 • Urbanistická studie území mezi mořem a městskou zástavbou Brestu, Francie 

  Škrobová, Markéta
  hledání identity přístavu
 • ZOO DVŮR KRÁLOVÉ - PAVILON AFRICKÉ SAVANY 

  Axmanová, Lenka
  Zadáním práce je zpracování architektonické studie expozičního pavilonu pro okapi, bongo a hrošíky, včetně koncepce venkovních výběhů. Pavilon má organický, pravidelný tvar kapky, která je v místě vstupu deformovaná směrem ...
 • ZOO DVŮR KRÁLOVÉ - PAVILON AFRICKÉ SAVANY 

  Tůmová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem architektonické formy, která vystihuje kontext řešeného území a vhodným způsobem integruje expozice živých zvířat, které dokáže co nejpřirozenějším způsobem prezentovat veřejnosti. Cílem ...