Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace procesů řízení vztahů se zákazníky 

    Kovář, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace procesů, které přispívají k řízení vztahů se zákazníky. Podpora těchto procesů je realizována pomocí modernizace stávajícího informačního systému.
  • Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou 

    Skružná, Olga; Válek, Jan; Hobst, Leonard (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
    Voda působí destruktivně na porézní stavební materiály. Získání přehledu o rozložení vlhkosti zdiva v objemu může být výhodné při hledání zdroje nežádoucí vlhkosti. Mikrovlnné stanovení obsahu vlhkosti je rychlá moderní ...