Now showing items 1-6 of 6

 • Microdefects in Czochralski Silicon 

  Válek, Lukáš
  Disertační práce se zabývá studiem defektů v monokrystalech Czochralskiho křemíku legovaných bórem. Práce studuje vznik kruhových obrazců vrstevných chyb pozorovaných na povrchu křemíkových desek po oxidaci. Hlavním cílem ...
 • Návrh GUI pro ovládání domácnosti, vhodného pro seniory 

  Válek, Lukáš
  Práce se zabývá problémy při návrhu softwaru pro seniory a způsoby jak je řešit. Dále je proveden návrh rozhraní pro ovládání inteligentní domácnosti, které tyto problémy bere v potaz. Je popsán způsob jakým bylo postupováno ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy „Tempus“ 

  Válek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru v celé jeho komplexitě, umožňujícího založení firmy „Tempus“. Tato společnost se bude zabývat zprostředkováním podnikání pro cizí, tedy zahraniční, fyzické ...
 • Rozhraní pro propojení strategických her s multiagentními systémy 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na návrh frameworku, který usnadní tvorbu počítačem řízených protivníků ve strategických hrách. V práci se soustředíme na analýzu typů strategických her a systémů umělé inteligence používaných v ...
 • Výroba prototypu nabíjecího stojanu metodou FDM tisku 

  Válek, Lukáš
  Podstatou této bakalářské práce je popis zhotovení nabíjecího stojanu metodou FDM tisku. V práci je znázorněn proces, kterým musí vyráběný kus projít od virtuálního 3D návrhu, přes nastavení výroby v odpovídajícím softwaru ...
 • Vývoj zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

  Válek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů ze závislé činnosti od roku 2003 po současnost. Bakalářská práce se zaměřuje nejen na zdaňování příjmů ze závislé činnosti, ale bere v potaz i sociální a zdravotní pojištění. ...