Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza vybrané firmy 

  Válek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu společnosti Miss Claire s.r.o. působící jako distributor na trhu kosmetiky a parfému. Vnější a vnitřní prostředí je prozkoumáno na základě Porterova hodnotového řetězce, ukazatelů ...
 • Demonstrace práce IVI ovladače dle technologie National Instruments 

  Válek, Petr
  Tato práce pojednává o IVI ovladačích, a sice jejich výhodami a vznikem. Dále pak o programu, který demonstruje práci IVI Enginu, což bylo součástí zadání. Popsány jsou zde vlastnosti, funkce a algoritmy programu. Je zde ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Válek, Petr
  Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti Miss Claire, s.r.o. za období let 2005 - 2007, upozornit na slabé oblasti a zdůraznit silné stránky společnosti. Stanovení výsledků a navržení ...
 • Podíl zaměstnaneckých benefitů se sportovním obsahem na kvalitě života zaměstnanců s převážně sedavým zaměstnáním 

  Válek, Petr
  Cílem této práce je vysvětlit funkci zaměstnaneckých benefitů se sportovním zaměřením a podporující zdraví a popsat vztah, který souvisí s kvalitou života zaměstnanců při sedavém zaměstnání ve vybrané firmě. Součástí práce ...
 • Vlastnosti systému reálného času v LabVIEW 

  Válek, Petr
  Práce pojednává o vybraných vlastnostech operačních systémů reálného času (RTOS) Ardence PharLap ETS, WindRiver VxWorks a LabVIEW RT modulu.V práci jsou navrženy tři metodiky porovnávání kvality RTOS, z toho dvě jsou ...