Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení stavu prefabrikované mostní konstrukce 

    Válková, Michaela
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením stavu prefabrikované mostní konstrukce na dálnici D46 u obce Drysice. Práce je obsahově rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá druhy prefabrikovaných ...
  • Mikroskopický model dopravy ulic Veveří a Kounicova. 

    Válková, Michaela
    Diplomová práce se zabývá mikroskopickým modelem dopravy v ulicích Veveří a Kounicova včetně přilehlé silniční sítě. Tento model byl vytvořen v softwaru Aimsun na základě podkladů, které se sestávají z map, provedeného ...