Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická optická inspekce 

    Vápeník, Radovan
    Tato práce se zabývá technickými možnostmi automatické optické inspekce a realizací způsobů kontroly usazených součástek. Jsou zde uvedeny používané metody detekce součástek včetně pokročilých algoritmických zpracování. ...