Now showing items 1-11 of 11

 • Automatizace řízení RC modelů 

  Vávra, Jan
  Tato práce se zabývá řízením RC modelů pomocí mikrokontroléru ESP-32 ovládané přes mobilní zařízení s OS Andriod pomocí WiFi. Cílem této práce je obohatit ovládání o automatizované chování, které by zjednodušilo nebo ...
 • Bezdrátově řízený stmívač osvětlení 

  Vávra, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat bezdrátově řízený stmívač osvětlení. Řídící jednotkou je mikrokontrolér CC430F513x od firmy Texas Instruments, jenž zajistí přenos dat od uživatele až k samotnému osvětlení. ...
 • Experimentální stanovení vlnitosti arteriálního kolagenu 

  Vávra, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na experimentálním stanovení vlnitosti kolagenu v artérií. Cílem práce je z polarizovaných snímků získat orientaci vláken pomocí fázové korelace a analýzy obrazů v programu MATLAB. Následuje ...
 • Inteligentní zařízení na noční stolek 

  Vávra, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí inteligentního zařízení na noční stolek. Úkolem celého systému je sledování a rozeznání fáze spánku s následným předáním dat budíku, který zajistí nejkomfortnější probuzení ...
 • Koleno - kotníková ortéza s hydraulickým kolenním kloubem 

  Vávra, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem koleno- kotníkové ortézy a následnou realizaci funkčního vzorku. Práce se Předmětem první části práce je návrh vnitřního tvaru skeletu dle nohy pacienta za využití CAD ...
 • Návrh a konstrukce přípravku pro nasazování těsnění 

  Vávra, Jan
  Cílem bakaláské práce je návrh a konstrukce pípravku pro runí nasazování pryžového tsnní pi výrob konektor do automobil. ást práce se vnuje obecnému zamení na montážní pipravky, další ást je vnována samotné konstrukci ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Macháč, Jan
  Tato práce má za cíl navrhnout informační systém, který pomůže organizaci TOM 1303 Maracaibo zajistit bezproblémový každodenní chod. Práce obsahuje popis současných podmínek, návrh databáze a relací a také popis jednotlivých ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku 

  Vávra, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání technologických pracovišť ve firmě Petr Bližňák - Kovovýroba. Pro optimalizaci jsou použity metodiky technologického projektování. Procesu vlastního řešení návrhu předchází ...
 • Návrh plánování a řízení projektu v softwarové společnosti 

  Čtvrtlík, Miroslav
  Práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci procesů ve společnosti realizující softwarové projekty. Jejím cílem je nalezení nedostatků v procesu realizace individuálního požadavku zákazníka a provedení návrhu na zlepšení. ...
 • Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních katalyzátorech 

  Vávra, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na experimentálním snížení oxidů dusíku na speciálních katalyzátorech. Je využito nejnovějších a nejmodernějších technologií pro čištění spalin. Pomocí selektivní katalytické redukce se dosáhne ...
 • Výroba výkovku "Montážní klíč" 

  Vávra, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství, předkládá návrh technologie výroby výkovku montážního klíče - ze zatepla válcované ocelové tyče 11 523.0. Práce dále porovnává dřívější s dosavadními ...