Now showing items 1-9 of 9

 • Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace 

  Vávra, Jiří
  Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše ...
 • Budič elektromotoru pro letecké aplikace 

  Kolenský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budícího obvodu elektromotor 28V/1A pro letecké aplikace. Návrh zahrnuje specifikaci požadavků na napájení, odolnosti a rušení budícího obvodu, dále na návrh bloků ochranné, napájecí, ...
 • Dálkově ovládaný analogový multiplexer 

  Chvíla, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací dálkově ovládaného analogového multiplexeru a detailním popisem, jakým způsobem je toto zařízení konstruováno a jaké jsou jeho technické parametry. Práce se zabývá jak ...
 • Implementace neuronové sítě do mikrokontroléru 

  Čermák, Justin
  Tato bakalářská práce pojednává o využití vícevrstvých neuronových sítí pro rozpoznání obrazového vyjádření čísel pro PC i pro mikrokontroléry. Praktická část popisuje postup při návrhu a implementaci jednoduchého programu ...
 • Integrovaný D/A převodník pro automobilové aplikace 

  Kubáň, Marián
  Diplomová práca rozoberá návrh integrovaného 11-bitového duálneho bipolárneho DA prevodníka s prúdovým výstupom. Prevodník je navrhnutý v technológii I3T50 firmy ONSemiconductor. Prevodník je segmentovanej architektúry s ...
 • Návrh komparátoru s kompenzací napěťové nesymetrie v technologii CMOS 

  Hylský, Josef
  Obsahem této práce jsou základní poznatky o komparátorech a jeho návrhu v technologii CMOS. V úvodní kapitole je pojednáno o širokém použití komparátoru, jeho parametrech a o technologii CMOS, která je využita pro realizaci ...
 • Proudový konvejor CCII s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem 

  Kadaňka, Petr
  Práce se zabývá srovnáním proudových konvejorů podle konstrukce. Zkoumá rozdíl mezi gate-driven a bulk-driven přístupem, a rozdíl mezi návrhem na základě proudového zrcadlení oproti návrhu na základě operačního zesilovače. ...
 • Řiditelné analogové elektronické obvody neceločíselného řádu 

  Dvořák, Jan
  Disertační práce se zabývá syntézou a analýzou nových obvodových struktur neceločíselného (fraktálního) řádu s řiditelnými parametry. Hlavní cíl této práce je návrh nových řešení filtračních struktur fraktálního řádu v ...
 • Tester operačních zesilovačů typu 1458 

  Zápeca, Jan
  Bakalářská práce se snaží vhodnými prostředky popsat vývoj zařízení určeného k testovaní OZ typu 1458. Vývoj je spojen s teoretickou přípravou potřebnou k budoucí aplikaci získaných poznatků. Tyto poznatky jsou dále ...