Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace řízení exponátu lineárního inverzního kyvadla 

    Vávra, Patrik
    Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření robustního řízení lineárního inverzního kyvadla. Po identifikaci systému je popsána tvorba regulátorů, z nichž je nejvhodnější vybrán pro konečné řízení kyvadla. Dalším bodem ...
  • Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu 

    Vávra, Patrik
    Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce vznikla, a jeho cíle. V ...