Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení technologie součásti "těleso ventilu" 

    Vávrová, Monika
    Řešením bakalářské práce je zpracování návrhu na výrobu dílu "těleso ventilu" ve dvou variantách v podmínkách středně velké firmy. Práce je zaměřena na rozbor zadané součásti, na volbu stroje z možnosti firmy, na výrobním ...