Now showing items 1-3 of 3

 • Cena vody ve vybraných obcích České republiky 

  Vázlerová, Marcela
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se provozování vodovodů a kanalizací v České republice. Z důvodu rozsáhlosti tématu je pohled zaměřen na kalkulaci ceny vody pro odběratele. V diplomové práci je také popsán ...
 • Cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementu 

  Hladišová, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá cenou, kvalitou a riziky v poskytování prací a služeb Facility managementu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se Facility managementu, jeho přínosy, způsoby zajištění, ...
 • Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy 

  Vázlerová, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky týkající se pozemkových úprav, především však oceňováním společných zařízení. Společná zařízení pozemkových úprav jsou takové stavební objekty, které vznikají při realizaci ...