Now showing items 1-6 of 6

 • Antény pro přenos energie podél střechy automobilu 

  Škoda, Adam
  Předložená diplomová práce pojednává o problematice antén, které přenáší energii podél vodivého materiálu. K přenosu energie je využito povrchových vln. Pro řešení tohoto problému byla, kvůli svým vlastnostem, zvolena ...
 • Elektrické vlastnosti anizotropního dielektrického materiálu 

  Příkazský, David
  Práce se zabývá zjišťováním dielektrických vlastností u neznámých materiálů. Zejména těch, jež ovlivňují chování elektrické energie v materiálu, tuto vlastnost popisuje parametr permitivita materiálu. V této práci bude ...
 • Lokalizace zvukového zdroje 

  Vélim, Jan
  Práce se zabývá možností lokalizace zvukového zdroje v prostoru dřevěného trámu. Lokalizace je prováděna na základě změřených signálů ze dvou mikrofonů, přičemž je předpokladem, že se zdroj zvuku nachází mezi měřícími ...
 • Monitorovací systém pro malé elektrárny 

  Vélim, Jan
  V semestrálním projektu je popsán návrh monitorovacího systému pro malé elektrárny. Před generátorem jsou snímány otáčky mechanického pohonu, pomocí nichž mikrokontrolér ATtiny2313 vyhodnotí připojení, nebo odpojení ovladače ...
 • Relative Permittivity Measurement of 3D-textile 

  Vélim, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper deals with the relative permittivity determination of the 3D-textile by a transmission line method (TLM). Measuring points are shifted to avoid inaccuracies caused by transitions between a coaxial cable and a ...
 • Trychtýřová anténa integrovaná do textilu 

  Jaroš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem pahýlové trychtýřové antény integrované do substrátu v odpovídajícím pásmu širokopásmových skupin UWB 3, 4, 5 a 6 (6 až 10 GHz). Motiv antény je integrován do textilního substrátu o tloušťce ...