Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza a srovnání dopravní nehodovosti České republiky, Norska a Finska 

  Zemánek, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o nehodovosti v silniční dopravě na území České republiky, Norska a Finska. Obsahuje analýzu a srovnání nehodovosti na území těchto států, přehled vývoje nehodovosti v posledních letech, legislativní ...
 • Analýza dokumentace skutečných poškození vozidel při dopravních nehodách 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou fotodokumentace poškození vozidel při dopravních nehodách. V rámci analýz je proveden přehled současného systematického dokumentování, včetně ohledání. Dokumentace pořízena ...
 • Analýza jízdy osobního vozidla s přívěsem 

  Šujan, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je analýza negativních jevů souvisejících s provozem přívěsného vozíku za osobním vozidlem se zřetelem na konstrukční rychlost, provádění technických kontrol a rozbor související legislativy. ...
 • Analýza poškození vozidel po malé dopravní nehodě 

  Psica, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou malých dopravných nehôd. Jej pozornosť je zameraná na odhadovanú čiastku na opravu bezprostredne po nehode a neskôr na skutočnú čiastku, ktorá bola reálne potrebná na opravu vozidla. V ...
 • Analýza prodejnosti vozidel 

  Hasmanová, Sabina Bohdana
  Předmětem diplomové práce je zaměřit se na zásadní vlivy prodejnosti vozidel v České republice z hlediska zásadních kritérií, kterými jsou například cena, spotřeba paliva, barva atd. Součástí práce budou přehledná dotazníková ...
 • ANALÝZA TUHOSTI PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDEL 

  Coufal, Tomáš
  Práce se zabývá analýzou tuhosti přední části moderních vozidel se zaměřením pro využití v oboru Soudního inženýrství při analýze dopravních nehod. Při analýze dopravní nehody se mimo jiné řeší vlastní střet vozidel, jehož ...
 • Analýza zpomalování tramvají a vyhodnocení jeho účinků na stojící cestující 

  Skupová, Dagmar
  Diplomová práce je zaměřena na měření brzdného zpomalení tramvaje a zjištění jeho vlivu na stojící cestující. Práce sestává ze tří částí. První část je teoretická a zabývá se brzdovým systémem tramvaje. Druhá, experimentální ...
 • Analýza zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinků na stojící cestující 

  Semmler, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinku na stojící cestující. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky z hlediska legislativních požadavků na provoz trolejbusů a ...
 • Auto recalls and software quality in the automotive sector 

  Semela, Marek; Pančík, Juraj; Vémola, Aleš; Kledus, Robert; Bradáč, Albert (EAI, 2018-05-29)
  Software for automobiles is one from innovative factors in the automotive industry. Automobile is represented as an amount of embedded systems (embedded systems) and it is a very complex computing system. It is currently ...
 • Bloková výjimka a trh s novými osobními vozidly v Brně 

  Hemala, Michal
  Práce shrnuje hlavní důvody používání blokové výjimky v sektoru motorových vozidel. Zkoumá postavení nezávislých opraven a jejich přístup k technickým informacím. Udává souhrn hlavních požadavků výrobců na autorizované ...
 • Crashday 2016 – nárazové zkoušky vozidel 

  Bilík, Martin; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bucsuházy, Kateřina; Křižák, Michal; Mikulec, Roman; Semela, Marek; Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Akce Crashday 2016 byla vyvrcholením několikaletých příprav Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo vyvinout a připravit vybavení pro realizaci a sběr dat při nárazových zkouškách ...
 • Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru 

  Mazánková, Martina; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The traffic accidents can originate in the consequence of the human failure, because of the technical failure or the poor technical state of the vehicle, the fault of bad state of the environment, in witch the driver moves ...
 • Dynamické parametry sportovního a konvenčního vozidla 

  Tesař, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na vybrané dynamické parametry sportovního vozidla, které je reprezentováno studentskou formulí Dragon 7 a komparaci těchto parametrů s konvenčními vozidly, zastoupenými dvěma verzemi modelu ...
 • Globální stav bezpečnosti silničního provozu 

  Khatib, Nabhan; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Traffic accident statistics received considerable attention in order to be used to improve the traffic safety for reducing traffic accidents or at least decreasing their risks. Numerous traffic statistical researches have ...
 • Kárná odpovědnost u svobodných povolání 

  Dufek, Zdeněk; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek se zabývá problematikou kárné odpovědnosti jednotlivých svobodných profesí a dalších profesí v resortu spravedlnosti. Srovnává rozsah jejich kárné odpovědnosti dle příslušné právní úpravy a výši sankcí. Dále obsahuje ...
 • Management analýzy rizik automobilových soutěží 

  Pilná, Petra
  Diplomová práce se zabývá stanovením rizik rallye závodů a návrhům postupů k jejich snížení. Teoretická část je věnována právní definici rallye závodů a vymezení pojmů rallye, rizika a také zde budou popsány a vysvětleny ...
 • Možnosti zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla 

  Bilík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla. V úvodní části je proveden teoretický rozbor jízdní dynamiky vozidel. Dále je proveden ...
 • Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na koncová světla 

  Belák, Michal
  Tato práce se zaobírá osvětlovací technikou moderních vozidel jejím historickým vývojem, současným stavem a možnostmi jejího dalšího vývoje a měřením dohlednosti na koncová světla vozidel. První část je zaměřená na osvětlovací ...
 • Porovnání jízdních vlastností vozidel 

  Kalábová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdních vlastností osobního automobilu v závislosti na druhu pohonu kol. V úvodní části teoreticky vymezuje základní koncepce osobních automobilů a dále postupy při zjišťování ...
 • Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR 

  Chodurová, Zuzana
  Tématem diplomové práce je Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR. Obsahuje analýzu současného stavu legislativních požadavků k získávání odborné způsobilosti ...