Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza a srovnání dopravní nehodovosti České republiky, Norska a Finska 

  Zemánek, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o nehodovosti v silniční dopravě na území České republiky, Norska a Finska. Obsahuje analýzu a srovnání nehodovosti na území těchto států, přehled vývoje nehodovosti v posledních letech, legislativní ...
 • Analýza a vyhodnocení dokumentace skutečných poškození vozidel po malých dopravních nehodách 

  Kuncová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou dokumentace, získané od městských úřadů, magistrátů měst, pojišťoven nebo přímo od policie, týkající se malých dopravních nehod. Tato dokumentace se skládá z protokolů o dopravních nehodách, ...
 • Analýza brzdění vozidla s nestandardním zásahem do brzdové soustavy 

  Kortán, Daniel
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku možné přestavby kapalinových brzdových soustav, v podobě záměny kolových brzd. První část je zaměřena na funkci a popis konstrukce různých druhů brzd. Druhá část je zaměřena ...
 • Analýza soustavy faktorů ovlivňujících bezpečnou podélnou vzdálenost mezi vozidly 

  Zemánek, Lukáš
  Tato dizertační práce pojednává o problematice bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly. Obsahuje rozbor soustavy faktorů ovlivňujících bezpečný odstup mezi vozidly a zabývá se výzkumem vlivu řady z těchto faktorů na ...
 • ANALÝZA TUHOSTI PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDEL 

  Coufal, Tomáš
  Práce se zabývá analýzou tuhosti přední části moderních vozidel se zaměřením pro využití v oboru Soudního inženýrství při analýze dopravních nehod. Při analýze dopravní nehody se mimo jiné řeší vlastní střet vozidel, jehož ...
 • Analýza vlivu aktivních bezpečnostních prvků vozidel na ochranu chodců při posuzování silničních nehod 

  Vertaľ, Peter
  Zvýšit' pravdepodobnost' zabránenia dopravnej nehody inštaláciou autonómnych systémov do vozidla je súčasným trendom v oblasti aktívnej bezpečnosti vozidiel so zameraním na bezpečnost' chodcov. Práca sa zaoberá vyhodnotením ...
 • Analýza využitelného součinitele adheze v příčném směru při kruhových zkouškách vozidla vybaveného ESP 

  Panáček, Vladimír; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Článek se zabývá zjišťováním hodnot využitelného součinitele adheze mezi pneumatikou a vozovkou v příčném směru při současném zkoumání vlivu elektronického stabilizačního systému ESP na jízdní dynamiku vozidla Škoda Octavia ...
 • Analýza zpomalování tramvají a vyhodnocení jeho účinků na stojící cestující 

  Skupová, Dagmar
  Diplomová práce je zaměřena na měření brzdného zpomalení tramvaje a zjištění jeho vlivu na stojící cestující. Práce sestává ze tří částí. První část je teoretická a zabývá se brzdovým systémem tramvaje. Druhá, experimentální ...
 • Analýza zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinků na stojící cestující 

  Semmler, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinku na stojící cestující. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky z hlediska legislativních požadavků na provoz trolejbusů a ...
 • Auto recalls and software quality in the automotive sector 

  Semela, Marek; Pančík, Juraj; Vémola, Aleš; Kledus, Robert; Bradáč, Albert (EAI, 2018-05-29)
  Software for automobiles is one from innovative factors in the automotive industry. Automobile is represented as an amount of embedded systems (embedded systems) and it is a very complex computing system. It is currently ...
 • Crashday 2016 – nárazové zkoušky vozidel 

  Bilík, Martin; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bucsuházy, Kateřina; Křižák, Michal; Mikulec, Roman; Semela, Marek; Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Akce Crashday 2016 byla vyvrcholením několikaletých příprav Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo vyvinout a připravit vybavení pro realizaci a sběr dat při nárazových zkouškách ...
 • Deformačně napěťová analýza rázem zatížené přední části automobilu. 

  Hrubý, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou deformace a napětí rázem zatížené přední části automobilu Škoda Octavia II. generace využitím explicitního přístupu metody konečných prvků (MKP). Cílem této práce je ...
 • Detekce brzdných stop pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu (LIBS) a spektrometrie laserem indukované fluorescence (LIBS + LIFS) 

  Prochazka, David
  Předmětem této práce je ověření potenciálu analytické metody Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) pro detekci vizuálně nezřetelných brzdných stop. Tyto stopy jsou detekovány na základě odlišnosti chemického složení ...
 • Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru 

  Mazánková, Martina; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The traffic accidents can originate in the consequence of the human failure, because of the technical failure or the poor technical state of the vehicle, the fault of bad state of the environment, in witch the driver moves ...
 • Dynamické parametry sportovního a konvenčního vozidla 

  Tesař, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na vybrané dynamické parametry sportovního vozidla, které je reprezentováno studentskou formulí Dragon 7 a komparaci těchto parametrů s konvenčními vozidly, zastoupenými dvěma verzemi modelu ...
 • Ekonomické a další problémy výkonu znalecké činnosti v ČR 

  Bradáč, Albert; Vémola, Aleš; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  V současné době hýbe znaleckou obcí problematika odměn soudních znalců v případech, kdy objednatelem posudku je orgán veřejné moci (zpravidla policie nebo soud). Předkládaný příspěvek si klade za cíl pragmaticky, bez ...
 • Globální stav bezpečnosti silničního provozu 

  Khatib, Nabhan; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Traffic accident statistics received considerable attention in order to be used to improve the traffic safety for reducing traffic accidents or at least decreasing their risks. Numerous traffic statistical researches have ...
 • Kárná odpovědnost u svobodných povolání 

  Dufek, Zdeněk; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek se zabývá problematikou kárné odpovědnosti jednotlivých svobodných profesí a dalších profesí v resortu spravedlnosti. Srovnává rozsah jejich kárné odpovědnosti dle příslušné právní úpravy a výši sankcí. Dále obsahuje ...
 • Management analýzy rizik automobilových soutěží 

  Pilná, Petra
  Diplomová práce se zabývá stanovením rizik rallye závodů a návrhům postupů k jejich snížení. Teoretická část je věnována právní definici rallye závodů a vymezení pojmů rallye, rizika a také zde budou popsány a vysvětleny ...
 • Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2015 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Ve dnech 23. a 24. ledna 2015 se v Kongresovém centru v Brně konala tradiční mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, letos k výročí 50 let od založení Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Po úvodní společné ...