Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změny investičního portfolia fondu kolektivního investování 

    Vévoda, Michal
    Cílem této bakalářské práce je návrh změny portfolia vybraného fondu kolektivního investování. V teoretické části se zaměříme na pojmy jako je investice, druhy investorů, rizika nebo samotné rozčlenění fondů kolektivního ...
  • Založení malého podniku 

    Vévoda, Michal
    Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Podstatou tohoto plánu bude vytvoření služeb zaměřených na servis a odhlučnění vozidel. V první části je práce zaměřena na ...