Now showing items 1-1 of 1

  • Motivační systém ve vybrané společnosti 

    Hofmanová, Marie
    Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivačním systému a vysvětluje základní pojmy spjaté s touto problematikou. Za použití dotazníkového šetření jsou zjištěny současné trendy požadavků zaměstnanců v této zkoumané ...