Now showing items 1-9 of 9

 • Automatizovaná extrakce informací z emailů 

  Kanda, Rastislav
  Táto práca má za úlohu oboznámiť sa s možnosťami extrakcie informácií z textu. Na základe získaných poznatkov navrhnúť a implementovať systém, ktorý bude schopný získať potrebné informácie z emailových správ. Navrhnutý ...
 • Interaktivní prezentační systém genealogických dat 

  Kakiš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou aplikácie za účelom poskytnutia alternatívy prezentovania genealogických dát. Práca dokumentuje základné teoretické poznatky z odvetvia genealógie, užívateľskej interakcie s počítačovým ...
 • Interpretace agentního systému řízeného záměrem v jazyce PROLOG 

  Němec, Ladislav
  Tato páce se zabývá realizací iterpretu agentního systému řízeného záměrem implemetovaného v jazyce PROLOG. Jako vzor byl využit interpret Jason implementovaný v jazyce Java, který interpretuje jazyk AgentSpeak(L). Pro ...
 • Interpretace agentního systému řízeného záměrem v jazyce PROLOG 

  Němec, Ladislav
  Tato páce se zabývá realizací interpretu agentního systému řízeného záměrem implementovaného v jazyce PROLOG. Jako vzor byl využit interpret Jason implementovaný v jazyce Java, který interpretuje jazyk AgentSpeak(L). Byl ...
 • Modelování na základně dat z archiválií 

  Mikan, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace GUI aplikace, která má za úkol prezentovat dostupná data z archiválií, přiřadit těmto datům role a následně nad těmito daty vygenerovat vybraný sociální model. Nejprve ...
 • Multiagentní a optimalizační metody pro hry typu Stealth 

  Láncoš, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací chování oponentů ve videohrách žánru "stealth". Klade důraz na jeho věrohodnost v porovnání s chováním skutečných lidí a na kvalitní herní zážitek. Práce popisuje využití algoritmu ...
 • Počítačová podpora rozpoznávání a klasifikace rodových erbů 

  Vídeňský, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro rozpoznávání a klasifikaci rodových erbů jako celku i jeho jednotlivých heraldických součástí. V práci jsou představeny metody počítačového vidění pro segmentaci a detekci ...
 • Uživatelské rozhraní pro přepis matrik 

  Czernín, David
  Tato bakalářská práce se zabývá současnou problematikou digitalizování matrik, návrhem a implementací aplikace k tomu určené. Na základě poznatků získaných studiem uživatelských rozhraní a zkoumáním problematiky při přepisu ...
 • Výběr a návrh systému pro týmovou spolupráci a správu úkolů 

  Vídeňský, František
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou projektového řízení a návrhem webové aplikace pro jeho podporu. Nejprve je vysvětlena teorie projektového řízení, největší důraz je kladen na řízení času. Následuje analýza ...