Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza bateriových hmot metodami EDS 

    Vídeňský, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou bateriových hmot za použití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Měření probíhalo na dvou elektronových rastrovacích mikroskopech vybavenými energiově disperzními rentgenovými ...
  • Smáčivost povrchových úprav DPS a porovnání metod 

    Vídeňský, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá metodami zkoušek smáčivosti povrchových úprav desek s plošnými spoji. Pro tyto testy byla navržena a vytvořena zkušební deska, která obsahovala testovací kupony pro navržené testovací metody. ...