Now showing items 1-7 of 7

 • Mikropáskové vazební směrové a hybridní členy - laboratorní úloha 

  Orság, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje metodice návrhu, simulaci, realizaci a vytvoření laboratorní úlohy se základními mikropáskovými vazebními směrovými a hybridními členy v pásmu jednotek až desítek GHz. Těmito členy jsou zejména ...
 • Multimediální jazyková podpora DSP v němčině 

  Škůrek, Pavel
  Cílem práce je poskytnout německy hovořícímu studentovi jednoduchý a přehledný seznam pojmů, které se vyskytují v oblasti matematiky, fyziky a číslicového zpracování signálu. Jednotlivé pojmy nejsou nijak složitě vysvětlovány. ...
 • Některé otázky předcertifikačních testů EMC 

  Vídenka, Rostislav
  Tato dizertační práce se zabývá předcertifikačními testy EMC se zaměřením na měření vyzářeného rušení. Práce shrnuje dosavadní poznatky omezování vlivu rušivého elektromagnetického pozadí a zaměřuje se na omezování vlivu ...
 • Širokopásmové antény pro měření EMC 

  Červenka, Dušan
  Tato bakalářská práce pojednává o problému Širokopásmových antén pro měření EMC ve frekvenčním rozsahu 30 – 2000MHz. Jsou zde nastíněna různá řešení a základní modifikace antén. Výsledná anténa je logaritmicko-periodická. ...
 • Vliv kovových předmětů na odchylky měřené intenzity elektromagnetického pole ERS generátoru 

  Major, Jan
  Bakalářská práce pojednává o vlivu kovových předmětů na odchylky měřené intenzity elektromagnetického pole ERS generátoru. V práci jsou ukázány možnosti modelování šíření a odrazu elektromagnetické vlny od reflektoru nebo ...
 • Webová podpora předmětu MEID 

  Glassl, Jiří
  S rozvojem internetu jako prostředku pro nabízení služeb (zdroje informaci), dochází k rozvoji prostředků pro prezentování služeb uživatelům internetu. Službou je nazýváno vše co dává uživateli možnost se vzdělávat, bavit ...
 • Webová podpora technické němčiny 

  Doležal, Ondřej
  V současné době jsou webové stránky velice rozšířeny do všech oblastí lidských činností. Jsou důležité pro obchodování, zábavu a také pro vzdělání. Jejich největší předností je snadná dostupnost po celém světě a obrovské ...